My video

Akademie Jana Blahoslava

Teologické studium

Kurzy dalšího vzdělávání

Aktuality

Personální změny od 1.1.2019

Na začátku roku 2019 došlo k avizované změně ve vedení naší akademie. Ing. Jiří Helis, zakladatel školy (tehdy ještě pod názvem Misijní škola M. L. Zinzendorfa) a její dlouholetý ředitel, předal vedení Mgr. Tomáši Oliveriusovi, dosavadnímu vedoucímu Katedry externích studií a správci sboru Jednoty bratrské v Ostravě.

Jiří Helis zůstává členem našeho týmu a bude vyučovat předměty Úvod do Písma, Filozofii, Etiku, Církve ČR a Cizí náboženství a sekty. Tomáš Oliverius se stává ředitelem, ujímá se vedení Katedry biblických studií a systematické teologie a současně zůstává vedoucím Katedry externích studií.

Zahájení nového ročníku teologického studia
Nový ročník studia na Akademii Jana Blahoslava z.ú. zahájíme 6. dubna 2019. Sejdeme se v 9:00 v budově Ústředí Jednoty bratrské, Boženy Němcové 54/9, Liberec V.
 
Prosíme studenty, aby si přinesli zápisník na poznámky, případně i peníze na školné (preferujeme však platby převodem - viz informace v sekci Studium). První konzultace bude pouze v sobotu, předpokládaný konec je mezi 16.00–17.00. Další konzultace budou vždy v pátek v 17.00–20.00 a v sobotu v 9.00–17.00 dle kalendáře konzultací uvedeném na webu školy. Při první konzultaci budou studenti seznámeni se studiem, proběhne potřebná administrativa a přednáška k prvnímu předmětu „Úvod do Písma“. Skripta lze stáhnout z webu školy, ke kterému studenti při konzultaci dostanou přístupový kód.
 
Přihlášky ke studiu najdete na našem webu v sekci Ke stažení. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
Těšíme se na vás.
Absolvování samostatného předmětu teologického studia
Od 1. ledna 2019 budou moci zájemci navštívit a samostatně absolvovat vybrané předměty teologického studia. Cena je stanovena na 800,- Kč za konzultaci (přednášku) k jednomu předmětu. Takto zapsaní účastníci obdrží zápočet, případně složí zkoušku a dostanou osvědčení s příslušným počtem kreditů. Pokud se v následujícím ročníku rozhodnou pro celé studium, bude jim tento předmět uznán.
 
Absolventi naší školy, kteří budou chtít navštívit nově zařazený studijní předmět v rámci svého dalšího vzdělávání, zaplatí běžnou cenu pro studenty ve výši 600,- Kč.
 
Tato nabídka není náhradou za celé studium, které je určeno pro pracovníky na sborech a v různých církevních aktivitách.

O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991, kdy ve spolupráci s britskou Covenant College připravila korespondenční kurz pro vzdělávání širokého spektra křesťanů. 

V roce 1994 jsme připravili program denního i dálkového studia pro vzdělávání pracovníků převážně vlastní církve. 

Od roku 2008 byl v nové koncepci vzdělávání výrazněji posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho domácím sboru i s možností volby obtížnosti studia.

Hlavní cílovou skupinou našich studentů jsou z velké části pastoři, kteří potřebují teologické vzdělání. Dále služebníci v církvi, absolvující plnou šíři studia nebo část důležitou pro jejich práci. 

V roce 2017 se Akademie Jana Blahoslava stala zapsaným ústavem, usiluje o rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů a vstupuje do další etapy své existence.


Studium

Co všechno je nutné k úspěšnému zakončení studia?

V průběhu studia je nutné splnit všechny zápočty a zkoušky, a to nejpozději 1 rok od konzultace k danému předmětu.

K úspěšnému absolutoriu je potřeba dosáhnout odpovídajícího počtu kreditů v rámci zvolené kategorie studia. Student musí včas uhradit školné, a to nejpozději do 1 roku od poslední konzultace, nebo do data předání diplomu či certifikátu. Studium může trvat nejdéle 5 let, přičemž jeho průměrná délka je 3 roky. 

Co by měl student ještě vědět?

Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář. Pokud tak neučiní a školné není zaplaceno za interval delší než dva týdny od dané konzultace, akademie účtuje penále
10 % za každý uplynulý měsíc.

Pokud se student nemůže zúčastnit konzultace, ale přesto chce daný předmět studovat, je povinen uhradit školné za tuto konzultaci v plné výši. Z konzultace získá studijní materiály.

StudentiStudium je koncipované pro tři skupiny studentů

Skupina AP
Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 61 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

Skupina S
Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 55 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

Skupina L
Laici, je určena pracovníkům z dalších oblastí sborů. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 45 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Akademie v číslech

26

LET ŠKOLY

857

STUDENTŮ

5

KATEDER

22

PŘEDMĚTŮ

Katedra externích studií

Motivací pro vznik tohoto kurzu je tíživá situace mnoha současných manželství a rodin v naší zemi. Rozpad tradiční rodiny vnímáme jako závažný společenský problém, na jehož řešení se chceme aktivně podílet. Jednota bratrská zakládá a provozuje řadu rodinných, mateřských i seniorských center. Právě v těchto prostředích se naši pracovníci přirozeně setkávají s lidmi, kteří potřebují pomoc a řešení v různých životních situacích. Protože chceme těmto lidem účinně pomáhat, je nutné mít odborné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, rodinného zázemí a výchovy dětí, ale například i finanční gramotnosti.

Podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí do kurzu je individuální posouzení způsobilosti žadatele o kurz. Rozhodující nejsou jen znalosti, ale studenti jsou přijímáni i na základě doporučení místního sboru. Akademie si tedy vyhrazuje právo, uchazeče o studium nepřijmout.

Délka kurzu:
Celková délka kurzu je 200 hodin.

Obsah kurzu:
Psychologie

  • vývojová psychologie, psychologie osobnosti, dětská psychologie (30 hodin)
  • konzervativní a alternativní přístupy v péči o duši (10 hod)

Odborné

  • manželské a rodinné poradenství (40 hod)
  • výchova a vzdělávání dětí (30 hod)
  • finanční gramotnost, správa rodinných financí (10 hodin)

Praxe

  • odborná praxe (80 hodin)

Způsob ukončení kurzu:
Absolvent získá certifikát manželského a rodinného poradce.

Organizace studia:
První běh kurzu byl ukončen v březnu 2016, termín zahájení dalšího není zatím stanoven.

12. a 13. dubna 2019 (pátek a sobota), vždy od 9.00 do 16.00 hod.
Ústředí Jednoty bratrské, Boženy Němcové 54/9, Liberec V-Kristiánov

Vize odborného workshopu
Platíme často zbytečně za grafiky při úkonech, které můžeme udělat sami nebo naši spolupracovníci. Grafikům nechme grafiku a sazbu pojďme zvládnout sami!

• Kdy potřebuji grafika a kdy to zvládnu sám?
• Jak nasázet plakát, leták, vizitku?
• Nejsou ty grafické program nějak předražené?
• Jak to udělat levně a přitom vkusně?
• Tisknout doma nebo v tiskárně? A neošidí mě tiskárna?
• Jak dát svým materiálům jednotný vzhled?

Cílem workshopu je odpovědět na tyto základní otázky a předat účastníkům základy těchto procesů, aby je mohli ovládat sami.

Struktura workshopu

1. den

1. Úvod do práce s Affinity Designerem a Affinity Publisherem. Instalace trial verze, základní nástroje.
2. Úvod do on-line aplikace Canva. Použití šablon aneb - „když na to spěchám”.
3. Základy grafické úpravy (sazby) jednoduchých propagačních materiálů (sazba pro negrafiky) - 4 jednoduchá pravidla sazby.
4. Fonty a písma - úvod do typografie – druhy písem a fontů, řezy a jejich správné použití.
5. „Když mám hotovo” - zaškolení do on-line aplikace ePrinter - registrace v aplikaci.
6. Sazba vlastní vizitky a letáku, objednávka tisku.

2. den

1. Podrobně o formátech - vhodnost formátu, spadávka, ochranná zóna….
2. Rozlišení a velikost.
3. Problematika barev - RGB vs. CMYK, kombinování barev…
4. Tisková data - podrobně - jak správně připravit tiskové PDF, ořezové značky…
5. Formáty a velikosti pro on-line propagaci - bannery, Facebook, Twitter, Instagram
6. Diskuse, praxe, otázky…
7. Kurýr doveze vytištěno materiály z předešlého dne.

Lektor: Richard Kraus

Richard Kraus se posledních 9 let při své práci zabýval různými druhy tisku pro marketingové kampaně. Začínal B2B a B2C marketingem a měl možnost projít si církevním a neziskovým sektorem. Pracoval jako manažer marketingu ve filmovém průmyslu, dále jako zástupce pro styk s médii v Jednotě bratrské, spoluvytvářel kampaně pro Sbor Jednoty bratrské v Praze a jeho neziskovou organizaci T4M. Dnes mimo jiné vede Komunitní centrum ROKO v Rokycanech. Ještě předtím měl možnost sbírat zkušenosti v regionálním i celoplošném rozhlasovém zpravodajství. Dlouhodobě spolupracuje s tiskárnou ePrinter.

Cena: 2 900,- Kč

V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály v papírové i digitální formě, dále vlastní vytvořené tiskoviny v ceně 500,- Kč.

Každý účastník obdrží písemné osvědčení o účasti na semináři.

Kapacita: max. 20 osob s vlastními notebooky

Délka: oba dny 6 hodin čisté výuky, přestávka na oběd

Způsob přihlášení a platební podmínky: viz přihláška

Kontakt: oliverius@a-jb.cz, tel.: 770 176 766 

Přihláška

 

Náš tým