My video

AKADEMIE JANA BLAHOSLAVA z.ú.

Certifikované studium bratrské teologie,

kurzy dalšího vzdělávání

Aktuality

Personální změny od 1.1.2019

Na začátku roku 2019 došlo k avizované změně ve vedení naší akademie. Ing. Jiří Helis, zakladatel školy (tehdy ještě pod názvem Misijní škola M. L. Zinzendorfa) a její dlouholetý ředitel, předal vedení Mgr. Tomáši Oliveriusovi, dosavadnímu vedoucímu Katedry externích studií a správci sboru Jednoty bratrské v Ostravě.

Jiří Helis zůstává členem našeho týmu a bude vyučovat předměty Úvod do Písma, Filozofii, Etiku, Církve ČR a Cizí náboženství a sekty. Tomáš Oliverius se stává ředitelem, ujímá se vedení Katedry biblických studií a systematické teologie a současně zůstává vedoucím Katedry externích studií.

Zahájení nového ročníku teologického studia
Nový ročník studia na Akademii Jana Blahoslava z.ú. zahájíme 7. září 2019. Sejdeme se v 9:00 v budově Ústředí Jednoty bratrské, Boženy Němcové 54/9, Liberec V.
 
Prosíme studenty, aby si přinesli zápisník na poznámky, případně i peníze na školné (preferujeme však platby převodem - viz informace v sekci Studium). První konzultace bude pouze v sobotu, předpokládaný konec je mezi 16.00–17.00. Další konzultace budou vždy v pátek v 17.00–20.00 a v sobotu v 9.00–17.00 dle kalendáře konzultací uvedeném na webu školy. Při první konzultaci budou studenti seznámeni se studiem, proběhne potřebná administrativa a přednáška k prvnímu předmětu „Úvod do Písma“. Skripta lze stáhnout z webu školy, ke kterému studenti při konzultaci dostanou přístupový kód.
 
Přihlášky ke studiu najdete na našem webu v sekci Ke stažení. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
Těšíme se na vás.
Absolvování samostatného předmětu teologického studia
Od 1. ledna 2019 budou moci zájemci navštívit a samostatně absolvovat vybrané předměty teologického studia. Cena je stanovena na 800,- Kč za konzultaci (přednášku) k jednomu předmětu. Takto zapsaní účastníci obdrží zápočet, případně složí zkoušku a dostanou osvědčení s příslušným počtem kreditů. Pokud se v následujícím ročníku rozhodnou pro celé studium, bude jim tento předmět uznán.
 
Absolventi naší školy, kteří budou chtít navštívit nově zařazený studijní předmět v rámci svého dalšího vzdělávání, zaplatí běžnou cenu pro studenty ve výši 600,- Kč.
 
Tato nabídka není náhradou za celé studium, které je určeno pro pracovníky na sborech a v různých církevních aktivitách.

O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991, zpočátku ve spolupráci s britskou Covenant College. Od roku 1994 poskytovala možnost denního i dálkového teologického studia pro pracovníky Jednoty bratrské. Později byl v rámci nové koncepce vzdělávání posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho místním sboru. V roce 2017 škola přijala svůj současný název, stala se zapsaným ústavem a rozšířila svoji působnost. Poskytuje certifikované studium bratrské teologie ve třech praktických zaměřeních. Certifikace a kredibilita studia je zajištěna Radou AJB. V rámci svého institutu dalšího vzdělávání profiEDU škola nabízí kvalitní kurzy pro široké spektrum zájemců.

Studium

Studijní obor

Od března 2019 nabízí naše škola tříletý studijní obor Bratrská teologie. Namísto dosavadních skupin AP, S a L máme tři studijní zaměření: A - Vedení a pastorace (77 kreditů), B - Specializace pro práci v církvi (69 kreditů) a C - Práce v místním sboru (59 kreditů).

Nové označení studijního oboru a přejmenování studijních zaměření se dotkne všech současných studentů akademie. Nemá však žádný vliv na obsah studia. 

 

Absolutorium

V průběhu studia je nutné splnit všechny zápočty a zkoušky, a to nejpozději 1 rok od konzultace k danému předmětu.

K úspěšnému absolutoriu je potřeba dosáhnout odpovídajícího počtu kreditů v rámci zvolené kategorie studia. Student musí včas uhradit školné, a to nejpozději do 1 roku od poslední konzultace, nebo do data předání diplomu či certifikátu. Studium může trvat nejdéle 5 let, přičemž jeho průměrná délka je 3 roky. 

Školné

Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář. Pokud tak neučiní a školné není zaplaceno za interval delší než dva týdny od dané konzultace, akademie účtuje penále
10 % za každý uplynulý měsíc.

Pokud se student nemůže zúčastnit konzultace, ale přesto chce daný předmět studovat, je povinen uhradit školné za tuto konzultaci v plné výši. Z konzultace získá studijní materiály.

StudentiStudium oboru Bratrská teologie je koncipované pro tři studijní zaměření

Vedení a pastorace (A)
Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 77 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

Specializace pro práci v církvi (B)
Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 69 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

Práce v místním sboru (C)
Pracovníci z dalších oblastí sborové služby. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 59 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Akademie v číslech

26

LET ŠKOLY

857

STUDENTŮ

5

KATEDER

22

PŘEDMĚTŮ

profi EDU

Motivací pro vznik tohoto kurzu je tíživá situace mnoha současných manželství a rodin v naší zemi. Rozpad tradiční rodiny vnímáme jako závažný společenský problém, na jehož řešení se chceme aktivně podílet. Jednota bratrská zakládá a provozuje řadu rodinných, mateřských i seniorských center. Právě v těchto prostředích se naši pracovníci přirozeně setkávají s lidmi, kteří potřebují pomoc a řešení v různých životních situacích. Protože chceme těmto lidem účinně pomáhat, je nutné mít odborné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, rodinného zázemí a výchovy dětí, ale například i finanční gramotnosti.

Podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí do kurzu je individuální posouzení způsobilosti žadatele o kurz. Rozhodující nejsou jen znalosti, ale studenti jsou přijímáni i na základě doporučení místního sboru. Akademie si tedy vyhrazuje právo, uchazeče o studium nepřijmout.

Délka kurzu:
Celková délka kurzu je 200 hodin.

Obsah kurzu:
Psychologie

  • vývojová psychologie, psychologie osobnosti, dětská psychologie (30 hodin)
  • konzervativní a alternativní přístupy v péči o duši (10 hod)

Odborné

  • manželské a rodinné poradenství (40 hod)
  • výchova a vzdělávání dětí (30 hod)
  • finanční gramotnost, správa rodinných financí (10 hodin)

Praxe

  • odborná praxe (80 hodin)

Způsob ukončení kurzu:
Absolvent získá certifikát manželského a rodinného poradce.

Organizace studia:
První běh kurzu byl ukončen v březnu 2016, termín zahájení dalšího není zatím stanoven.

Osnova kurzu:
- logické a jiné podmíněné funkce (když, countif, sumif, a, nebo apod.)
- vyhledávací funkce (svyhledat, iferror)
- kontingenční tabulky
     • sestavení modelu, sekce modelu
     • možnosti výpočtů
     • karta Návrh
     • využití Filtru sestavy (stránkové pole)
     • průřezy a časové osy
     • seskupování informací podle dat, intervalů čísel, vlastních skupin
     • aktualizace a změna zdrojové oblasti
- grafy
     • upravovat jednotlivé části grafů
     • kombinovat více typů grafů najednou
     • zobrazit v grafu vedlejší svislou osu pro porovnání různě velikých hodnot

Lektor: Bc. Petr Vadlejch

Představení lektora:
„Od roku 2007 se zabývám vzděláváním dospělých v oblasti kancelářských aplikací. Ten okamžik, když vidím rozjasněné tváře uživatelů po objevení dříve netušených možností, mě naplňuje pocitem užitečnosti této práce. Specializuji se zejména na Excel a Access, ale školím i PowerPoint, Outlook, Word a Visio. Mezi své přednosti řadím proklientský přístup, schopnost improvizace, spolehlivost a možnost školit také v angličtině. Vlastním certifikace MOS 2007 – 2016, MPS a ECDL. Mými klienty jsou např. GlaxoSmithKline, Zapa Beton, Bohemia Sekt, T-Mobile, Český statistický úřad a desítky dalších firem z nejrůznějších oborů. Ve volném čase nejraději odjíždím z města na výlety do přírody. Kromě živých kurzů se věnuji tvorbě e-learningu a programování ve VBA. Bude mi potěšením předat Vám své zkušenosti.“

Cena: 1 930,- Kč.

V ceně jsou zahrnuty: elektronické materiály, občerstvení, jednoduchý oběd.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka: 8 vyučovacích hodin, přestávka na oběd

S sebou: notebook s nainstalovaným Excelem

Způsob přihlášení: viz přihláška pro jednotlivce či přihláška pro organizaci

Obchodní podmínky: ke stažení na www.a-jb.cz

Kontakt: info@a-jb.cz, tel.: 770 176 766

Přihláška jednotlivec Přihláška organizace

Náš tým