My video

AKADEMIE JANA BLAHOSLAVA z.ú.

Certifikované studium bratrské teologie,

kurzy dalšího vzdělávání

Aktuality

Personální změny od 1.1.2019

Na začátku roku 2019 došlo k avizované změně ve vedení naší akademie. Ing. Jiří Helis, zakladatel školy (tehdy ještě pod názvem Misijní škola M. L. Zinzendorfa) a její dlouholetý ředitel, předal vedení Mgr. Tomáši Oliveriusovi, dosavadnímu vedoucímu Katedry externích studií a správci sboru Jednoty bratrské v Ostravě.

Jiří Helis zůstává členem našeho týmu a bude vyučovat předměty Úvod do Písma, Filozofii, Etiku, Církve ČR a Cizí náboženství a sekty. Tomáš Oliverius se stává ředitelem, ujímá se vedení Katedry biblických studií a systematické teologie a současně zůstává vedoucím Katedry externích studií.

Zahájení nového ročníku teologického studia
Nový ročník studia na Akademii Jana Blahoslava z.ú. zahájíme 7. září 2019. Sejdeme se v 9:00 v budově Ústředí Jednoty bratrské, Boženy Němcové 54/9, Liberec V.
 
Prosíme studenty, aby si přinesli zápisník na poznámky, případně i peníze na školné (preferujeme však platby převodem - viz informace v sekci Studium). První konzultace bude pouze v sobotu, předpokládaný konec je mezi 16.00–17.00. Další konzultace budou vždy v pátek v 17.00–20.00 a v sobotu v 9.00–17.00 dle kalendáře konzultací uvedeném na webu školy. Při první konzultaci budou studenti seznámeni se studiem, proběhne potřebná administrativa a přednáška k prvnímu předmětu „Úvod do Písma“. Skripta lze stáhnout z webu školy, ke kterému studenti při konzultaci dostanou přístupový kód.
 
Přihlášky ke studiu najdete na našem webu v sekci Ke stažení. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
Těšíme se na vás.
Absolvování samostatného předmětu teologického studia
Od 1. ledna 2019 budou moci zájemci navštívit a samostatně absolvovat vybrané předměty teologického studia. Cena je stanovena na 800,- Kč za konzultaci (přednášku) k jednomu předmětu. Takto zapsaní účastníci obdrží zápočet, případně složí zkoušku a dostanou osvědčení s příslušným počtem kreditů. Pokud se v následujícím ročníku rozhodnou pro celé studium, bude jim tento předmět uznán.
 
Absolventi naší školy, kteří budou chtít navštívit nově zařazený studijní předmět v rámci svého dalšího vzdělávání, zaplatí běžnou cenu pro studenty ve výši 600,- Kč.
 
Tato nabídka není náhradou za celé studium, které je určeno pro pracovníky na sborech a v různých církevních aktivitách.

O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991, zpočátku ve spolupráci s britskou Covenant College. Od roku 1994 poskytovala možnost denního i dálkového teologického studia pro pracovníky Jednoty bratrské. Později byl v rámci nové koncepce vzdělávání posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho místním sboru. V roce 2017 škola přijala svůj současný název, stala se zapsaným ústavem a rozšířila svoji působnost. Poskytuje certifikované studium bratrské teologie ve třech praktických zaměřeních. Certifikace a kredibilita studia je zajištěna Radou AJB. V rámci svého institutu dalšího vzdělávání profiEDU škola nabízí kvalitní kurzy pro široké spektrum zájemců.

Uveďte prosím e-mailovou adresu, zaregistrovanou s vaším uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.

Studium

Studijní obor

Od března 2019 nabízí naše škola tříletý studijní obor Bratrská teologie. Namísto dosavadních skupin AP, S a L máme tři studijní zaměření: A - Vedení a pastorace (77 kreditů), B - Specializace pro práci v církvi (69 kreditů) a C - Práce v místním sboru (59 kreditů).

Nové označení studijního oboru a přejmenování studijních zaměření se dotkne všech současných studentů akademie. Nemá však žádný vliv na obsah studia. 

 

Absolutorium

V průběhu studia je nutné splnit všechny zápočty a zkoušky, a to nejpozději 1 rok od konzultace k danému předmětu.

K úspěšnému absolutoriu je potřeba dosáhnout odpovídajícího počtu kreditů v rámci zvolené kategorie studia. Student musí včas uhradit školné, a to nejpozději do 1 roku od poslední konzultace, nebo do data předání diplomu či certifikátu. Studium může trvat nejdéle 5 let, přičemž jeho průměrná délka je 3 roky. 

Školné

Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář. Pokud tak neučiní a školné není zaplaceno za interval delší než dva týdny od dané konzultace, akademie účtuje penále
10 % za každý uplynulý měsíc.

Pokud se student nemůže zúčastnit konzultace, ale přesto chce daný předmět studovat, je povinen uhradit školné za tuto konzultaci v plné výši. Z konzultace získá studijní materiály.

StudentiStudium oboru Bratrská teologie je koncipované pro tři studijní zaměření

Vedení a pastorace (A)
Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 77 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

Specializace pro práci v církvi (B)
Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 69 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

Práce v místním sboru (C)
Pracovníci z dalších oblastí sborové služby. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 59 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Akademie v číslech

26

LET ŠKOLY

857

STUDENTŮ

5

KATEDER

22

PŘEDMĚTŮ

profi EDU

Motivací pro vznik tohoto kurzu je tíživá situace mnoha současných manželství a rodin v naší zemi. Rozpad tradiční rodiny vnímáme jako závažný společenský problém, na jehož řešení se chceme aktivně podílet. Jednota bratrská zakládá a provozuje řadu rodinných, mateřských i seniorských center. Právě v těchto prostředích se naši pracovníci přirozeně setkávají s lidmi, kteří potřebují pomoc a řešení v různých životních situacích. Protože chceme těmto lidem účinně pomáhat, je nutné mít odborné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, rodinného zázemí a výchovy dětí, ale například i finanční gramotnosti.

Podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí do kurzu je individuální posouzení způsobilosti žadatele o kurz. Rozhodující nejsou jen znalosti, ale studenti jsou přijímáni i na základě doporučení místního sboru. Akademie si tedy vyhrazuje právo, uchazeče o studium nepřijmout.

Délka kurzu:
Celková délka kurzu je 200 hodin.

Obsah kurzu:
Psychologie

  • vývojová psychologie, psychologie osobnosti, dětská psychologie (30 hodin)
  • konzervativní a alternativní přístupy v péči o duši (10 hod)

Odborné

  • manželské a rodinné poradenství (40 hod)
  • výchova a vzdělávání dětí (30 hod)
  • finanční gramotnost, správa rodinných financí (10 hodin)

Praxe

  • odborná praxe (80 hodin)

Způsob ukončení kurzu:
Absolvent získá certifikát manželského a rodinného poradce.

Organizace studia:
První běh kurzu byl ukončen v březnu 2016, termín zahájení dalšího není zatím stanoven.

Osnova kurzu:
- logické a jiné podmíněné funkce (když, countif, sumif, a, nebo apod.)
- vyhledávací funkce (svyhledat, iferror)
- kontingenční tabulky
     • sestavení modelu, sekce modelu
     • možnosti výpočtů
     • karta Návrh
     • využití Filtru sestavy (stránkové pole)
     • průřezy a časové osy
     • seskupování informací podle dat, intervalů čísel, vlastních skupin
     • aktualizace a změna zdrojové oblasti
- grafy
     • upravovat jednotlivé části grafů
     • kombinovat více typů grafů najednou
     • zobrazit v grafu vedlejší svislou osu pro porovnání různě velikých hodnot

Lektor: Bc. Petr Vadlejch

Představení lektora:
„Od roku 2007 se zabývám vzděláváním dospělých v oblasti kancelářských aplikací. Ten okamžik, když vidím rozjasněné tváře uživatelů po objevení dříve netušených možností, mě naplňuje pocitem užitečnosti této práce. Specializuji se zejména na Excel a Access, ale školím i PowerPoint, Outlook, Word a Visio. Mezi své přednosti řadím proklientský přístup, schopnost improvizace, spolehlivost a možnost školit také v angličtině. Vlastním certifikace MOS 2007 – 2016, MPS a ECDL. Mými klienty jsou např. GlaxoSmithKline, Zapa Beton, Bohemia Sekt, T-Mobile, Český statistický úřad a desítky dalších firem z nejrůznějších oborů. Ve volném čase nejraději odjíždím z města na výlety do přírody. Kromě živých kurzů se věnuji tvorbě e-learningu a programování ve VBA. Bude mi potěšením předat Vám své zkušenosti.“

Cena: 1 930,- Kč.

V ceně jsou zahrnuty: elektronické materiály, občerstvení, jednoduchý oběd.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka: 8 vyučovacích hodin, přestávka na oběd

S sebou: notebook s nainstalovaným Excelem

Způsob přihlášení: viz přihláška pro jednotlivce či přihláška pro organizaci

Obchodní podmínky: ke stažení na www.a-jb.cz

Kontakt: info@a-jb.cz, tel.: 770 176 766

Přihláška jednotlivec Přihláška organizace

Náš tým